Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Centrum Motoropeiding Dirk. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.