Scherm­afbeelding 2024-01-29 om 11.22.34

AFSTAND VAN VERHAAL

Postcode - Gemeente - Adres

Ik verklaar hierbij, in naam van mezelf, mijn rechthebbenden, erfgenamen, nabije mensen (ouders, partner en kinderen) en onze verzekeraars om afstand van verhaal te doen van alle verhaal tegen: 
1. De eigenaars, de instructeurs van het Centrum Motoropleiding Dirk - motorrijschool Dirk 
2. De inrichters van de activiteit 
3. De eigenaars of verhuurders van het terrein 
4. De aangestelden, vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen of organismen 
5. De verzekeraars van de personen of organismen aangehaald in punten 1-2-3-4 
6. Alle schade die ik oploop tijdens de stage met de motorfiets 
7. In geval van overlijden is dit afstand van verhaal geldig als een gewaarborgde afstand van verhaal namens mijn rechthebbenden, erfgenamen, nabije mensen en onze verzekeraars. 
8. Drager te zijn van een nog geldig rijbewijs B uitgereikt voor 01-01-89 of in het bezit te zijn van een vast rijbewijs van een motorfiets.  Of : Geen drager te zijn van een geldig motorrijbewijs maar les volgt in het kader van de voorbereiding op een motorrijexamen privaat terrein. In dit geval kan er niet gereden worden op de openbare weg.
9. Ik verbind me er toe de instructies van de organisator/instructeurs na te leven. 
10. Ik verklaar dat de motorfiets die hogerop beschreven staat voldoet aan de wettelijke verzekeringsplicht. 
11. Het gebruik van alcohol is verboden tijdens de opleidingen (nultolerantie). 


Centrum Motoropleiding & Motorrijschool Dirk
info@motoropleiding Dirk - motor@rijschooldirk.be

Alert!